Projektowana charakterystyka energetyczna a świadectwo energetyczny - różnice

Cześć! Bardzo często zadajecie mi pytanie czy jak posiadacie projektowaną charakterystykę energetyczną to czy jest konieczność sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej. Występuję to bardzo często po wybudowaniu nowego budynki i konieczności zawiadomienia nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy.

Odpowiem Ci szybko: Tak potrzebujesz!

Poniżej jak masz ochotę poświęcić chwilę swojego czasu wyjaśnienie dlaczego. Zapraszam do lektury!

Energetyka jest dziedziną, która w dzisiejszych czasach odgrywa ogromną rolę. W miarę jak stajemy się coraz bardziej świadomi wpływu naszych działań na środowisko naturalne, staramy się bardziej oszczędnie gospodarować energią. Dlatego tak ważne jest zrozumienie dwóch pojęć, które często się myli – projektowanej charakterystyki energetycznej i świadectwa energetycznego. Jakie są między nimi różnice, i dlaczego warto skorzystać z usług rzetelnych ekspertów?  

Projektowana charakterystyka energetyczna (czyli ta którą masz w projekcie budowlanym)

Projektowana charakterystyka energetyczna to dokument, który zawiera informacje na temat planowanych parametrów energetycznych budynku, instalacji, rodzaju ocieplenia oraz zastosowanych systemów OZE . Jest to rodzaj „mapy” energii, która pomoże określić, ile energii będzie zużywane w danym obiekcie po zakończeniu jego budowy. Projektowana charakterystyka energetyczna jest niezbędna na etapie projektowania i budowy. Jest to ściśle określone w Rozporządzeniu w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego. Ale nie będę prawnikiem i numerów artykułów w tym tekście nie znajdziesz 🙂

W projektowanej charakterystyce energetycznej znajdziesz:

  1. Opis obiektu: Dokumentacja zawiera informacje o typie budynku lub instalacji, jej przeznaczeniu, lokalizacji i wielkości.
  2. Parametry techniczne: Określa się tu wszystkie parametry związane z izolacją termiczną, wentylacją, źródłem ciepła, systemami grzewczymi i chłodzenia, a także rodzajem źródła energii.
  3. Prognozowane zużycie energii: Wskazuje się, ile energii planuje się zużywać na poszczególne cele, takie jak ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie (dla budynków inne niż mieszkalne) itp.
  4. Analiza efektywności energetycznej: Porównanie zastosowania różnych systemów wraz z zestawieniem ich kosztów tak aby wybrać to co najlepsze

Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne, zwane też certyfikatem energetycznym, jest dokumentem wymaganym na etapie użytkowania budynku lub lokalu. Jest to ocena faktycznego zużycia energii w danym obiekcie i jest ona wykonywana przez certyfikowanych ekspertów. Głównym celem świadectwa energetycznego jest dostarczenie informacji właścicielom i użytkownikom budynku o tym, jak efektywnie zużywana jest energia w danym obiekcie oraz co można zmienić lub ulepszyć aby zużywać mniej energii. Dla nowo wybudowanych obiektów jest to dokument niezbędny do zawiadomienia o zakończeniu budowy. Jest on wykonany po wybudowaniu budynku i zawiera wszystkie zastosowane do budowy materiały wraz z ich parametrami. Wynika to z tego, że nie zawsze zastosowano to samo co na etapie projektu.

Jakie są zatem różnice pomiędzy projektowaną charakterystyką energetyczną a świadectwem charakterystyki energetycznej?

Główne różnice między projektowaną charakterystyką energetyczną a świadectwem energetycznym można podsumować w kilku punktach:

  • Cel: Projektowana charakterystyka ma na celu zaplanowanie i określenie parametrów przed budową, podczas gdy świadectwo ocenia rzeczywiste zużycie energii po zakończeniu budowy.
  • Moment sporządzenia: Projektowaną charakterystykę tworzy się na etapie projektowania, a świadectwo energetyczne na etapie użytkowania.
  • Dokumentacja: Projektowana charakterystyka to dokument wewnętrzny (obowiązkowy do projektu budowlanego), który pomaga projektantom i inwestorom. Świadectwo energetyczne jest dokumentem obowiązkowym dla właścicieli budynków i nieruchomości.
  • Osoba sporządzająca: Projektowaną charakterystykę tworzą projektanci i inżynierowie. Natomiast świadectwo energetyczne sporządza certyfikowany ekspert energetyczny. Nie ma oczywiście przeciwskazań aby ekspert lub projektant wykonywał jedno i drugie. Ale najczęściej jest jak napisałem.

Potrzebujesz mojej pomocy? Napisz do mnie!

Zadzwoń

+48 512 078 474

Wyślij wiadomość

biuro@energoprojektkrakow.pl

Pamiętaj, że wspieram Polską Akcję Humanitarną! Każde zlecenie to przekazane 10zł na dzieciaki! Pomagaj ze mną!

Jako jedyni rozliczamy się po wykonanej usłudze! Jestem pewny moich usług!