Kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej

Cześć! Jeżeli jeszcze nie wiesz czy potrzebujesz oraz kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej to dziś odpowiem Ci na to pytanie! Dowiesz się kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej oraz kiedy nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej! Zapraszam do lektury.

Kiedy nie jest wymagane sporządzenie świadectwa

Przepisy określają sytuacje w których wymagane jest sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej. A co za tym idzie są też pozostałe sytuacje w których nie trzeba świadectwa charakterystyki energetycznej.

Poniżej sytuacje w których nie trzeba świadectwa energetycznego:

– w przypadku posiadania domu lub mieszkania do własnego użytku, tzn. mieszkanie nie jest przeznaczone na wynajem oraz sprzedaż

– w przypadku kiedy nie jest wymagane złożenie do nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy. W innym przypadku jest to załącznik do dokumentu

– w przypadku kiedy budynek podlega ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Ustawa o ochronie zabytków przewiduje 5 form i sposobów ochrony. Jeżeli nasz budynek kwalifikuje się do którejkolwiek z nich to nie ma podstaw do sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej.

Formami ochrony zabytków są: 

  • Wpis do rejestru zabytków
  • Wpis na listę skarbów dziedzictwa
  • Uznanie za pomnik historii
  • Utworzenie parku kulturowego
  • Ustalenia ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego.
– w przypadku obiektu używanego jako miejsce kultu i do działalności religijnej
 
– w przypadku budynku przemysłowego oraz gospodarczego niewyposażonego w instalacje zużywające energię z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego
 
– w sytuacji, gdy mamy budynek mieszkalny przeznaczony do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku (czyli budynki letniskowe)
 
– dla budynków o powierzchni użytkowej poniżej 50mkw. Zwróćcie uwagę na słowie budynku. Czyli dla małych lokali to nie obowiązuje
 
– dla gospodarstw rolnych o wskaźniku ep określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kwh/(m2∙rok).

Nadal nie wiesz czy potrzebujesz świadectwa?
Napisz do mnie!

Wyślij wiadomość

biuro@energoprojektkrakow.pl

Zadzwoń

+48 512 078 474

Pamiętaj, że wspieram Polską Akcję Humanitarną! Każde zlecenie to przekazane 10zł na dzieciaki! Pomagaj ze mną!