Co to jest zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania i co musimy przygotować?

Zakończenie budowy domu czy innego obiektu budowlanego to ważny moment dla każdego inwestora. Jednak zanim będziemy mogli w pełni korzystać z naszego nowo powstałego budynku, musimy dopełnić pewnych formalności. Jednym z kluczowych kroków jest złożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania. Czym jest to zawiadomienie i co musimy przygotować, aby proces przebiegł sprawnie?

Czym jest zawiadomienie o zakończeniu budowy?

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania to formalny dokument, który inwestor składa do odpowiednich organów, w tym państwowej straży pożarnej. Dokument ten informuje, że prace budowlane zostały zakończone i budynek jest gotowy do użytkowania. Jest to krok niezbędny do legalnego rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Przepisy prawne

Zgodnie z art. 56 ust. 1 punkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, inwestor, który ma obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, musi zawiadomić organy państwowej straży pożarnej o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania. Podobnie, gdy projekt budowlany wymagał uzgodnienia pod względem ochrony przeciwpożarowej, zawiadomienie to jest również wymagane.

Jakie dokumenty są potrzebne?

Aby prawidłowo złożyć zawiadomienie, należy przygotować kilka kluczowych dokumentów:

  1. Kserokopię decyzji pozwolenia na budowę – dokument potwierdzający zgodę na rozpoczęcie budowy.
  2. Kserokopię oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy – potwierdzenie, że wszystkie prace budowlane zostały zakończone.
  3. Kopię warunków ochrony przeciwpożarowej z projektu budowlanego – dokumenty dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych zastosowanych w budynku.
  4. Pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej – jeśli zawiadomienie składane jest przez pełnomocnika.

Podzieliłem się tutaj swoimi przemyśleniami na temat za i przeciw obu opcji. Ale może masz własne doświadczenia lub wskazówki? Chętnie się nimi podzielę. Pozostaw komentarz lub skontaktuj się ze mną bezpośrednio!

Procedura zgłoszenia

Zgłoszenie należy złożyć w dwóch egzemplarzach w sekretariacie odpowiedniej komendy państwowej straży pożarnej. Jeden egzemplarz z potwierdzeniem odbioru wraca do inwestora. Komendant powiatowy psp ma 14 dni na zajęcie stanowiska.

Uwaga: ważne jest, aby zgłoszenie było wypełnione kompletnie i zawierało wszystkie wymagane załączniki. W przypadku braków, organ może wezwać do ich uzupełnienia, co może przedłużyć całą procedurę.

Procedura odbiorowa

Po złożeniu kompletnego zawiadomienia, komenda psp sprawdza, czy obiekt wymaga dodatkowych kontroli pod kątem ochrony przeciwpożarowej. Jeśli tak, funkcjonariusze przeprowadzają czynności kontrolno-rozpoznawcze, oceniając zgodność rozwiązań technicznych i wykonania obiektu z projektem budowlanym oraz przepisami przeciwpożarowymi.

Dokumentacja kontrolno-rozpoznawcza

Aby ułatwić kontrolę i przyspieszyć jej przebieg, warto przygotować:

  • Pełnomocnictwo dla osoby reprezentującej inwestora podczas kontroli.
  • Umowę między właścicielem a zarządcą budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na budowę.
  • Kompletną dokumentację budowlaną oraz projekty instalacji przeciwpożarowych.
  • Protokoły badań instalacji przeciwpożarowych i innych systemów bezpieczeństwa.
  • Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem.

Dodatkowo, warto pamiętać o konieczności przedstawienia świadectwa charakterystyki energetycznej podczas procedury zakończenia budowy i przystąpienia do użytkowania. Świadectwo to jest wymagane w celu potwierdzenia efektywności energetycznej budynku i zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi oszczędności energii.

Podsumowanie

Zawiadomienie o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania to kluczowy dokument, który każdy inwestor musi złożyć, aby legalnie rozpocząć użytkowanie nowo wybudowanego obiektu. Przygotowanie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz prawidłowe złożenie zgłoszenia pozwoli uniknąć opóźnień i sprawnie przejść przez procedury administracyjne. Pamiętajmy, że staranne przygotowanie i złożenie kompletnego zawiadomienia to podstawa szybkiego i bezproblemowego zakończenia inwestycji budowlanej.

Potrzebujesz mojej pomocy? Skontaktuj się ze mną!

Zadzwoń

+48 512 078 474

Wyślij wiadomość

biuro@energoprojektkrakow.pl

Pamiętaj, że wspieram Polską Akcję Humanitarną! Każde zlecenie to przekazane 10zł na dzieciaki! Pomagaj ze mną!

Jako jedyni rozliczamy się po wykonanej usłudze! Jestem pewny moich usług!